Organizácia predmetu

Informácie o predmete

Na predmete sa budeme zaoberať tvorbou jednoduchých webových stránok. Tie budú pozostávať zo súborov napísaných v jazykoch HTML, CSS a javaScript.

Na programovanie týchto súborov je možné použiť akýkoľvek textový editor. V učebni sú nainštalované PSPad a Netbeans, no odporúča sa taktiež Sublime Text, Atom alebo Notepad++.
Pre stiahnutie Sublime Text 3 kliknite sem.

Hodnotenie

Na konci roka sa odovzdáva finálne zadanie, pomocou ktorého študent preukáže nadobudnuté poznatky z celého roka. Viac informácií v priebehu roka.

Na každej hodine bude písomné preskúšanie z učiva z predošlého týždňa formou testu, vlastnej písomnej odpovede alebo praktickej úlohy.
Test sa skladá z 5 testových otázok s možnosťou A / B / C / D, pričom správnych odpovedí je 0 až 4! Za každú správne určenú pravdivostnú hodnotu odpovede je 0.25b. Celkový počet bodov každého preskúšania je 5 bodov.

V prípade absencie bude test študentom napísaný najbližší možný deň.

Na konci každej lekcie sa nachádzajú otázky k testu, ktoré sa môžu vyskytnúť.