Bonus

V nasledujúcej sekcii sa nachádza niekoľko bonusových úloch pre pokročilých. Bonusové úlohy sú rozdelené na pokročilé úlohy pre preberané učivo a pokročilé úlohy nadštandard, ktoré nie sú zahrnuté v osnovách predmetu.