Pozadie

Pozadie vieme určiť pomocou CSS atribútu background, ktorý je možné rozdeliť aj na podpoložky / podatribúty:

Atribút background sa skladá z jednotlivých položiek v ich konkrétnom poradí, pričom nie je podmienkou využiť všetky jeho podatribúty. V takomto prípade sa atribút preskočí a nasleduje sa ďalším.

Pričom mimo hlavnej vlastnosti background a jej podatribútov možeme definovať aj ďalšie vlastnosti pozadia:


Testové otázky

  • Z ktorých vlastností a v akom poradí môžem zložiť vlastnosť background?
  • Načo slúžia jednotlivé vlastnosti background?
  • Aké hodnoty môže nadobúdať background-color?
  • Aké hodnoty môže nadobúdať background-position?
  • Aké hodnoty môže nadobúdať background-repeat?
  • Aké hodnoty môže nadobúdať background-size?
  • Ktoré z vlastností background sú štandardom CSS3?