Rozmiestnenie

Na osadenie elementov na stránke sa využíva niekoľko vlastností.

Margin

Vlastnosť margin sa používa na osadenie elementu voči ostatným elementom na stránke. Pokiaľ majú dva susedné elementy medzi sebou margin, jeden má sprava 50px a druhý zľava 25px, medzera medzi nimi bude 50px. Marginy dvoch elementov pri sebe sa navzájom prekrývajú a aplikuje sa ten väčší.

Border

Vlastnosť border definuje okraj elementu, ktorý sa naň vrství. Špecifikuje sa hrúbkou, typom a farbou. Pokiaľ farba nie je definovaná, farba okraju je automaticky rovnaká ako farba textu daného elementu.

Padding

Padding sa využíva na rozšírenie elementu. Narozdiel od marginu sa paddingy dvoch susedných elementov neprekrývajú, nakoľko za jeho použitia sa element nafukuje a zväčšuje sa jeho aktívna zóna.


Testové otázky

  • Načo slúži margin?
  • Načo slúži border?
  • Načo slúži padding?