HTML

Čo je to HTML?

 • HTML je štandardizovaný značkový jazyk, ktorý sa používa na tvorbu webstránok.
 • skratka HTML je pre Hyper Text Markup Language
 • HTML popisuje štruktúru web stránky za použitia značiek
 • HTML elementy sú stavebné bloky HTML stránok
 • HTML elementy sú reprezentované značkami
 • HTML elementy sú štandardne dané a nie je možné vytvárať vlastné značky.
 • Internetové prehliadače nevypisujú znenie značky, ale vykresľujú pomocou nej obsah

HTML editory

Na programovanie týchto súborov je možné použiť akýkoľvek textový editor. V učebni sú nainštalované PSPad a Netbeans, no odporúča sa taktiež Sublime Text, Atom alebo Notepad++.

Jednoduchý HTML dokument

HTML dokument je možné v priehliadači korektne zobraziť aj bez použitia servera.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Názov stránky</title>
       <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Nadpis 1.úrovne</h1>
    <p>Toto je odsek.</p>
  </body>
</html>
 • <!DOCTYPE html> – definuje dokument ako HTML dokument napísaný v jazyku HTML5
 • <html> – hlavný element, v ktorom sa nachádza kód stránky
 • <head> – hlavička stránky, v ktorej sa definujú informácie pre prehliadač o dokumente. Jeho obsah sa nevykresľuje
 • <body> – telo stránky viditeľného obsahu
 • <meta charset=“utf-8″> – definuje nám kódovanie stránky vo formáte utf-8, čím pokryjeme všetky špeciálne znaky
 • <title> – pojednáva o názve stránky, ktorý sa zobrazuje vo vyhľadávačoch ale aj v tabe prehliadača
 • <h1> – nadpis prvej úrovne. Prvá úroveň je najvyššia. Je to hlavný nadpis.
 • <p> – element definujúci odsek textu

<!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <title> a <body> sú základné značky, ktoré musí obsahovať každý HTML dokument.

Elementy (HTML značky)

HTML značky definujú štruktúru internetovej stránky a sú zaobalené do špicatých zátvoriek < a >.

<značka>obsah značky</značka>

Existujú značky:

 • párové – pre ich správne vykreslenie je potrebné napísať začiatočnú aj koncovú (uzatváraciu) značku. Napr. <h1></h1>
 • nepárové – nemajú koncovú značku a sú definované iba začiatočnou. Napr. <img>

Značky nie je možné cez seba prelínať:

<značka1>
  <značka2>
</značka1>
  </značka2>

Testové otázky

 • Čo znamená skratka HTML?
 • Načo slúži HTML?
 • Aké značky musí obsahovať každý HTML súbor?
 • Ako sa zapisujú HTML značky?
 • Aké dva typy HTML značiek poznáme?