Nadpisy

HTML nadpisy sú definované značkami od <h1> až po <h6>, pričom <h1> je najpodstatnejší nadpis a <h6> najmenej podstatný.

Z hľadiska štruktúry nie je vhodné písať za sebou značky <h1> a následne <h3>, nakoľko je narušená štruktúra. Aj keď bude dokument z hľadiska syntaxe v poriadku, je to nekorektný zápis.

<h1>Najdôležitejší nadpis</h1>
<h2>Nadpis</h2>
<h3>Nadpis</h3>
<h4>Nadpis</h4>
<h5>Nadpis</h5>
<h6>Nadpis</h6>

Nadpisy sú predvolene osadené zvrchu a zospodu, aj keď žiadne štýly neboli definované. Taktiež majú predvolenú veľkosť písma, pričom <h1> je najväčší nadpis a <h6> najmenší. Nadpisy sa predvolene zobrazujú ako hrubé písmo.

Nepoužívať nadpisy len pre ich veľkosť či zvýraznenie! Na to sa používa CSS! Nadpisy slúžia na lepšiu štrukturalizáciu dokumentu!

V jednom dokumente sa môže nachádzať aj viac nadpisov rovnakej úrovne, podstatné je, aby ostala zachovaná ich hierarchia.

<h1>Najdôležitejší nadpis</h1>
<p>Krátke všeobecné informácie k hlavnému nadpisu.</p>
<h2>Nadpis</h2>
<p>Krátke všeobecné informácie k Ďalšiemu nadpisu.</p>

<h1>Najdóležitejší nadpis</h1>
<p>Krátke všeobecné informácie k hlavnému nadpisu.</p>
<h2>Nadpis</h2>
<p>Krátke všeobecné informácie k Ďalšiemu nadpisu.</p>

Testové otázky

  • Koľko úrovní nadpisov poznáme?
  • Aký je hlavný dôvod pre použitie nadpisu?
  • Je možné preskakovať poradie nadpisov?