Odkazy

Odkazy na stránkach sú definované pomocou párovej značky <a>, pričom daná značka má povinný atribút href, ktorý pojednáva o tom, kam má byť užívateľ presmerovaný.

<a href="http://egara.net/fwd/">FWD - Front-end Web Development</a>

Pri základnom štýlovaní stránky je možné odkaz rozoznať ako modrý podčiarknutý text. V prípade, že ste daný odkaz už navštívili, zobrazí sa ako fialový.

Ďalšími možnými atribútmi značky <a> sú:

  • download – užívateľ na miesto toho, aby stránku navštívil ju stiahne
  • hreflang – špecifikuje jazyk, v akom je cieľový dokument napísaný
  • media – definuje pre aký typ zariadenia je cieľový dokument prispôsobený
  • rel – hovorí o vzťahu aktuálneho HTML dokumentu a cieľového
  • target – hovorí o tom, kde otvoriť nalinkovaný dokument, či už na aktuálnej stránke alebo ako nový tab či v novom okne

Testové otázky

  • Akým príkazom vytvoríme odkaz?
  • Aké sú nutné atribúty odkazu?
  • Aké ďalšie atribúty poznáme? (aspoň 2)