Zoznamy

Nečíslované zoznamy sa využívajú predovšetkým ako odrážky, ale taktiež sa vo veľkom využívajú ako menu či už vertikálne alebo horizontálne. Častokrát je možné vidieť zoznam použitý aj ako stránkovanie kategórie článkov či navigáciu po stránke známu taktiež ako breadcrumbs.

Poznáme dva typy zaužívaných zoznamov:

 • radené (<ol>)
 • neradené (<ul>)

Radené aj neradené zoznamy sú definované svojim obalom a svojimi elementami – položkami, ktoré sú definované samostatnou značkou <li>.

<!-- neradený zoznam -->
<ul>
  <li>položka</li>
  <li>položka</li>
  <li>položka</li>
</ul>

<!-- radený zoznam -->
<ol>
  <li>položka</li>
  <li>položka</li>
  <li>položka</li>
</ol>

Taktiež je možné vytvoriť zoznamy druhej a nižšej úrovne až donekočna vnorením ďalšieho zoznamu do položky jeho nadradeného zoznamu, pričom typ zoznamu môže byť odlišný.

<ul>
  <li>položka</li>
  <li>
    <ol>
      <li>položka</li>
      <li>položka</li>
      <li>položka</li>
    </ol>
  </li>
  <li>položka</li>
</ul>

V prípade, že by sme chceli číslovanie radeného zoznamu posunúť, môžme tak spraviť pomocou atribútu „start“, ktorý nadobúda číselné hodnoty.

<ol start="15">
  <li>položka</li>
  <li>položka</li>
  <li>položka</li>
</ol>

Testové otázky

 • Aké typy zoznamov poznáme?
 • Ako zadefinujeme nový zoznam?
 • Koľko úrovní zoznamu môžeme maximálne použiť?
 • Na čo sa používajú zoznamy?