Praktická písomka

  • Vytvorte projekt s názvom pp2
  • Vytvorte index.html
  • Vytvorte skript ku každej úlohe zvlášť s pomenovaním „script1.js“, „script2.js“ …
  • Tieto skripty načítavajte po jednom do Vášho index.html dokumentu podľa toho, ktorú úlohu práve robíte. Napr. ak ste sa dostali už na druhú úlohu, tak v dokumente index.html bude načítaný iba script2.js.

Úloha 1

Napíšte kód, pomocou ktorého od užívateľa získate celé číslo. Ak zadá číslo medzi 5 až 10 vrátane, tak vzpíše pomocou modálneho okna hlášku „Bingo!“, inak vypíše „tesne vedľa“. (prompt, if)

Úloha 2

Napíšte odpočet od 3 do 0 vrátane a jednotlivé čísla vypíšte pomocou modálneho okna. (for alebo while cyklus)