Finálne zadanie

Odovzdanie

Na poslednej hodine alebo mailom na zuzana.kepesiova@gmail.com

Znenie

Projekt môže byť vypracovaný na akúkoľvek slušnú tému, podľa vlastného výberu. Hodnotí sa semantika a prehľadnosť kódu, rovnako ako aj dizajn stránky. Stránky musia byť valídne podľa štandardu HTML5 a CSS3. Pre otestovanie je možné použiť https://validator.w3.org/.

Projekt bude minimálne obsahovať:

 • 3 podstránky + 3 články
  • úvodná stránka
   • banner
   • ukážky 3 článkov a preklik na ne
   • formulár, ktorý priamo na stránke prepočítava / rôzne zobrazuje prvky podľa navolených hodnôt
  • stránka s tabuľkou (Napr. cenník autoservisu, rozvrh hodín, …), ktorá má aspoň 5 riadkov a 3 stĺpce za použitia spojenia riadkov, stĺpcov alebo aj aj
  • kontaktná stránka s kontaktným formulárom (nemusí byť funkčný, no v prípade, že funkčný bude, tak +2b)
  • 3x rôzny článok s obrázkami (aspoň 3) o dĺžke aspoň 5 odsekov, pričom obrázky budú umiestnené na každom článku inak
 • každá podstránka obsahuje nasledujúce časti:
  • hlavička stránky
   • klikateľné logo  / nadpis
   • navigácia na stránke
  • obsahová časť, ktorá sa mení podľa podstránky
   • nadpis
   • obsah
  • pätička
   • rok kedy projekt vznikal (2019)
   • meno autora / názov projektu
   • kontaktné informácie (aj vymyslené. Napr. keď robíte stránku autoservisu, tak adresa, tel. číslo a e-mail na daný autoservis)

Príklad finálneho zadania

Odkaz na príklad finálneho zadania.

Hodnotenie

Rozdelenie bodov

 • HTML (5b)
  • validácia
  • zarovnanie kódu
  • sémantika – správne použitie nadpisov a iných značiek – header, footer, nav, section, div, p
 • CSS (5b)
  • validácia
  • zarovnanie kódu
  • použitie margin, padding, position, float na správnom mieste
 • javaScript (5b)
  • validácia
  • zarovnanie kódu
  • funkčnosť
 • Dizajn (5b)
  • Hlavička
   • rozloženie elementov
   • funkčnosť loga / nadpisu
   • funkčnosť navigácie
  • Domovská stránka
   • banner
   • formulár – polia, tlačidlá, selektory jednotnosť jednotlivých polí a tlačidiel na celej stránke podľa funkčnosti
   • rozloženie 3 článkov
  • Informačná stránka
   • tabuľka
  • Kontaktná stránka
   • kontaktné informácie – použitie ikon / obrázkov
   • formulár – polia, tlačidlá, selektory jednotnosť jednotlivých polí a tlačidiel na celej stránke podľa funkčnosti
  • Článok
   • Osadenie nadpisu, informácií o článku ako autor, či dátum vzdania
   • Osadenie obrázkov a citácií
  • Pätička
   • copyright
   • kontaktné informácie