Výpočtová technika

Dátum Cvičenie Obsah Úlohy
10. – 16.09.2018 01. Cvičenie HTML – Úvod do HTML / Základná štruktúra Úlohy
17. – 23.09.2018 02. Cvičenie HTML atribúty a komentáre / CSS / Nadpisy Úlohy
24. – 30.09.2018 03. Cvičenie Text / CSS rozmiestnenie Úlohy
08. – 14.10.2018 04. Cvičenie Odkazy Úlohy
15. – 21.10.2018 05. Cvičenie Zoznamy Úlohy
22. – 18.11.2018 06. Cvičenie Pokročilé techniky štýlovania zoznamov Úlohy
26.11 – 02.12.2018 07. Cvičenie Tabuľky Úlohy
03. – 09.12.2018 08. Cvičenie Triedy a identifikátory / Obrázky Úlohy
14. – 20.01.2019 09. Cvičenie Formuláre Úlohy
21. – 27.01.2019 10. Cvičenie Pokročilé techniky štýlovania formulárov Úlohy
28.01. – 03.02.2019 11. Cvičenie Precvičovanie formulárov Úlohy
04. – 10.02.2019 12. Cvičenie Precvičovanie formulárov Úlohy
11. – 17.02.2019 13. Cvičenie Precvičovanie formulárov Úlohy
18. – 24.02.2019 14. Cvičenie Praktická písomka
04. – 10.3.2019 15. Cvičenie Začíname s JavaScriptomKonzola pre vývojárovPrvý kód – Hello, world!Premenné Úlohy
11. – 17.03.2019 16. Cvičenie Dátové typyTypová konverziaOperátoryInterakcia: alert, prompt, confirmPodmienky Úlohy
18. – 24.03.2019 17. Cvičenie Logické operátory / Cykly Úlohy
01. – 07.04.2019 18. Cvičenie Precvičovanie Úlohy
08. – 14.04.2019 19. Cvičenie Prehliadač a jeho špecifikácieOrientácia v DOM Úlohy
15. – 21.04.2019 20. Cvičenie Precvičovanie Úlohy
29.04. – 05.05.2019 21. Cvičenie Práca na finálnom zadaní Finálne zadanie
03. – 09.06.2019 22. Cvičenie Praktická písomka