Úlohy

  1. Vytvoríme si nový projekt vytvorením novej zložky s názvom „cv_2“
  2. Vytvoríme nový základný HTML dokument
  3. Vytvoríme prázdny CSS súbor s názvom „style.css“
  4. Do tela stránky vložíme ľubovolne vypnené elementy v danom poradí: nadpis 1.úrovne, paragraf, nadpis 2.úrovne, paragraf, paragraf, nadpis 3.úrovne, paragraf, nadpis 3.úrovne, paragraf, paragraf, nadpis 2.úrovne, paragraf
  5. Každej úrovni zvolíme inú farbu písma. T.j. nadpis 1.úrovne bude modrý, nadpis 2.úrovne bude červený, nadpis 3.úrovne bude zelený a paragraf bude mať tmavo-sivý text

Bonusové úlohy