Úlohy

 • Vytvoríme si nový projekt vytvorením novej zložky s názvom „cv_3“
 • Vytvoríme nový základný HTML dokument „reklama.html“
 • Vytvoríme prázdny CSS súbor s názvom „reklama.css“ a ten si uvedieme ako externý zdroj v hlavičke html dokumentu
 • Do novovytvoreného dokumentu vložte nasledujúci kód do tela dokumentu:
  <h1>Neodolateľná ponuka!</h1>
  <h2>iPhone XS 256GB</h2>
  <p><img src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/jQSY5TkEpF5pLUb522qLh9-650-80.jpg" alt="iPhone XS"></p>
  <p>V predpredaji namiesto <del>1,149<sup>$</sup></del> iba za šialených <strong>999<sup>$</sup>!!!</strong></p>
  <h2>iPhone XS 512GB</h2>
  <p><img src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/jQSY5TkEpF5pLUb522qLh9-650-80.jpg" alt="iPhone XS"></p>
  <p>V predpredaji namiesto <del>1,349<sup>$</sup></del> iba za šialených <strong>1,099<sup>$</sup>!!!</strong></p>
 • Pomocou CSS naštýlujte dokument tak, aby prečiarknutý text bol sivým a zvýraznená nová cena bola väčšia a červeným písmom

Bonusové úlohy

 • Upravte HTML dokument tak, aby každý z produktov bol zaobalený zvlášť v elemente „div“
 • Tieto produkty usporiadajte na stránke vedľa seba pomocou CSS vlastnosti „display: inline-block;“ a zarovnajte ich na stred stránky