Úlohy

Úloha č.1 – Odkazy

 1. Vytvoríme si nový projekt vytvorením novej zložky s názvom „cv_4“
 2. Vytvoríme nový základný HTML dokument „odkazy.html“
 3. Vytvoríme prázdny CSS súbor s názvom „odkazy.css“ a ten si uvedieme ako externý zdroj v hlavičke html dokumentu
 4. V HTML dokumente si vytvoríme 4 rôzne odkazy rôznych farieb, pričom po kliknutí na odkaz sa nám otvorí stránka na novej karte (toto vieme zabezpečiť pridaním atribútu „target“ značke odkazu):
  1. modrý odkaz – facebook.com
  2. čierny odkaz – 9gag.com
  3. červený odkaz – quora.com
  4. oranžový odkaz – stackoverflow.com
 5. Odkazy naštýlujeme podľa priloženej predlohy:

  Na to, aby sme vedeli odkazy takto naštýlovať, budeme potrebovať CSS vlastnosti:

  1. display
  2. margin
  3. padding
  4. color
  5. background-color
  6. font-family
  7. border-radius
 6. Na to, aby sme rozlíšili odkazy farebne, v HTML dokumente použijeme atribút „class“:
  <a href="http://facebook.com" class="blue" target="_blank">Facebook</a>
  <a href="http://9gag.com" class="black" target="_blank">9gag</a>
  <a href="http://quora.com" class="red" target="_blank">Quora</a>
  <a href="http://stackoverflow.com" class="orange" target="_blank">stackoverflow</a>
 7. V CSS dokumente vieme následne upravovať HTML elementy s prideleným atribútom „class“ nasledovne:
  /* CSS pravidlá sa aplikujú na všetky elementy s atribútom class="blue" */
  .blue{
  
  }
  
  /* CSS pravidlá sa aplikujú na všetky elementy s atribútom class="blue" po nadídení myšou */
  .blue:hover{
  
  }
  
  /* CSS pravidlá sa aplikujú na všetky elementy s atribútom class="black" */
  .black{
  
  }
  
  /* CSS pravidlá sa aplikujú na všetky elementy s atribútom class="black" po nadídení myšou */
  .black:hover{
  
  }
  
  /* CSS pravidlá sa aplikujú na všetky elementy s atribútom class="red" */
  .red{
  
  }
  
  /* CSS pravidlá sa aplikujú na všetky elementy s atribútom class="red" po nadídení myšou */
  .red:hover{
  
  }
  
  /* CSS pravidlá sa aplikujú na všetky elementy s atribútom class="orange" */
  .orange{
  
  }
  
  /* CSS pravidlá sa aplikujú na všetky elementy s atribútom class="orange" po nadídení myšou */
  .orange:hover{
  
  }