05. Cvičenie

Cieľom cvičenia je oboznámiť sa s teóriou tvorby zoznamov a taktiež aj ich samotná tvorba.