Úlohy

 1. Do vytvoreného projektu s názvom „cv_5“ vytvoríme nový základný HTML dokument „index.html“
 2. Vytvoríme prázdny CSS súbor s názvom „style.css“ a ten si uvedieme ako externý zdroj v hlavičke html dokumentu
 3. Do HTML dokumentu vytvoríme zoznam s piatim položkami a do jeho štvrtej položky vložíme vnorený zoznam s tromi položkami.
 4. Zoznam naštýlujeme podľa priloženej predlohy:

  Na to, aby sme vedeli zoznam takto naštýlovať, budeme potrebovať nasledovné CSS vlastnosti:

  1. list-style-image
  2. font-family
  3. background-color
  4. color
  5. padding

Bonusové úlohy