06. Cvičenie

Úlohou tejto hodiny je oboznámiť sa s pokročilými technikami štýlovania zoznamov.