08. Cvičenie

Úlohou dnešného cvičenia bude naučiť sa ako rozlišovať elementy rovnakého typu, ako združovať CSS vlastnosti pre rôznorodé typy elementov a ako ich aplikovať do reálnych projektov.