Úlohy

Znenie

 1. Otvoríme si projekt s názvom „cv_8“
 2. Vytvoríme si nový HTML dokument s názvom „cfe.html“ a jeho obsah okopírujeme z „new-user.html“
 3. Tento súbor predstavuje možnosť odolasnia vedeckého článku na konferenciu. Pred formulár vložte informatívny text, z hociktorej IT konferencie.
 4. Novo vzniknutý súbor upravíme tak, aby formulár obsahoval nasledovné polia:
  1. Meno autorov
  2. Kontakt na aspoň jedného z autorov (e-mail)
  3. Názov článku v angličtine
  4. Názov článku v pôvodnom jazyku
  5. Abstrakt článku
  6. Kľúčové slová
  7. Vloženie súboru
 5. Upravíme CSS dokument podľa potreby