15. Cvičenie

Zoznámenie sa s JvaScriptom, vytvorenie prvého kódu a práca s premennými.