Úlohy

 • Vytvorte projekt s názvom cv.15
 • Vytvorte v nom subor index.html
 • Vytvorte skript v subore zvlast a spravte ulohy:
  • Vytvorte dve premenné: admin a meno
  • Priraďte hodnotu „John“ do premennej meno
  • Skopírujte hodnotu z premennej meno do premennej admin
  • Prepíšte hodnotu premennej meno na „Eric“
  • Ukážte hodnotu premennej admin a meno pomocou upozornenia (alert funkcia)