16. Cvičenie

Oboznámenie sa s dátovými typmi, operátormi a podmienkami.