17. Cvičenie

Cieľom cvičenia je oboznámenie s logickými operátormi a cyklami. Následne je potrebné si tieto poznatky vyskúšať v praxi.