Úlohy

  • Vytvorte projekt s názvom cv18
  • Vytvorte index.html
  • Vytvorte skript ku každej úlohe zvlášť s pomenovaním „script1.js“, „script2.js“ …
  • Tieto skripty načítavajte po jednom do Vášho index.html dokumentu podľa toho, ktorú úlohu práve robíte. Napr. ak ste sa dostali už na druhú úlohu, tak v dokumente index.html bude načítaný iba script2.js.

Úloha 1 – mocnenie

Vypýtajte si od užívateľa dve čísla. Prvé číslo bude predstavovať základ a druhé číslo bude predstavovať mocninu. Vypočítajte umocnené číslo a vypíšte ho. Následne je užívateľ vyzvaný, aby sa rozhodol, ci chce danú operáciu opakovať. Ak zadá slovo „áno“, tak sa celá séria zopakuje. Ak nie, vypíše hlášku, „Koniec programu“. Ošetrite vstupy.

Úloha 2 – prevody

Napíšte program, ktorý dá užívateľovi možnosť previesť Fahrenheity na Celzia a kila na libry.

  • Ak zadá číslo 1, tak bude prevádzať teplotu,
  • ak číslo 2, tak bude prevádzať váhu.

Po zvolení teploty

  • ak zadá číslo 1, tak si zvolí možnosť previesť Fahrenheit na Celzius
  • ak zadá číslo 2, tak Celzius na Fahrenheit.

Po zvolení váhy

  • ak zadá číslo 1, tak prevádza kilo na libru
  • ak zadá číslo 2, tak prevádza libru na kilo

Po zvolení si prevodu je užívateľ vyzvaný, aby zadal hodnotu, ktorá bude prevedená. Hodnotu prevedte a vypiste.