Úlohy

 • Vytvorte projekt s názvom cv19
 • Vytvorte index.html
 • Vytvorte skript ku každej úlohe zvlášť s pomenovaním „script1.js“, „script2.js“ …
 • Tieto skripty načítavajte po jednom do Vášho index.html dokumentu podľa toho, ktorú úlohu práve robíte. Napr. ak ste sa dostali už na druhú úlohu, tak v dokumente index.html bude načítaný iba script2.js.

Úloha 1

Pre stránku:

<html>
<body>
 <div>Users:</div>
 <ul>
  <li>John</li>
  <li>Pete</li>
 </ul>
</body>
</html>

Akým spôsobom vieme získať element pre:

 • div
 • ul
 • li (s obsahom Pete)

Úloha 2

Napíšte kód, ktorý vyfarbí všetky bunky v tabuľke na červeno, ktoré predstavujú diagonálu. Pre zafarbenie bunky použite:

// td je referencia / premenná, kde je uožená bunka z tabuľky
td.style.backgroundColor = 'red';

Kód stránky je nasledujúci:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <style>
  table {
   border-collapse: collapse;
  }

  td {
   border: 1px solid black;
   padding: 3px 5px;
  }
 </style>
</head>

<body>
 <table>
  <tr>
   <td>1:1</td>
   <td>2:1</td>
   <td>3:1</td>
   <td>4:1</td>
   <td>5:1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>1:2</td>
   <td>2:2</td>
   <td>3:2</td>
   <td>4:2</td>
   <td>5:2</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>1:3</td>
   <td>2:3</td>
   <td>3:3</td>
   <td>4:3</td>
   <td>5:3</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>1:4</td>
   <td>2:4</td>
   <td>3:4</td>
   <td>4:4</td>
   <td>5:4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>1:5</td>
   <td>2:5</td>
   <td>3:5</td>
   <td>4:5</td>
   <td>5:5</td>
  </tr>
 </table>
 <script>
  let table = document.body.firstElementChild;

  // tvoj kód
 </script>
</body>
</html>

Výsledná tabuľka po aplikovaní javascriptu bude vyzerať približne nasledovne: