Úlohy

 • Vytvorte projekt s názvom cv20
 • Vytvorte index.html a skopírujte HTML štruktúru zostránky
 • Vytvorte skript ktorý bude robiť nasledovné:
  • Používateľ je vyzvaný, aby zadal slovo (funkcionalita je uz implementovana)
  • Toto slovo sa následne všade v zozname, kde sa vyskytuje vyfarbí na červeno a pozadie bude žlté
  • Používateľ má možnosť, aby zadal ďalšie slovo a proces sa opakuje.
 • V rámci procesu prihliadajte na nasledovné:
  • Pred každým novým vyhľadávaním zmeňte pozadie a farbu textu na predvolené

HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Vyhladavanie</title>
</head>
<body>
  <div>
    <input type="text" id="myInput" placeholder="Slovo">
    <button onclick="hladaj();">Vyhladat</button>
  </div>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>javaScript</li>
    <li>php</li>
    <li>java</li>
    <li>CSS</li>
    <li>python</li>
    <li>C++</li>
    <li>CSS</li>
    <li>XML</li>
    <li>json</li>
    <li>.NET</li>
    <li>javaScript</li>
    <li>Matlab</li>
    <li>HTML</li>
    <li>java</li>
    <li>CSS</li>
  </ul>

  <script src="./script.js"></script>
</body>
</html>

javaScript

let word,
  myInput = document.getElementById('myInput');

function hladaj(){
  word = myInput.value;

  // TODO:
}