Webové technológie

Dátum Cvičenie Obsah Úlohy
10. – 16.09.2018 01. Cvičenie HTML – Úvod do HTML / Základná štruktúra Úlohy
17. – 23.09.2018 02. Cvičenie HTML atribúty a komentáreCSS / NadpisyText Úlohy
24. – 30.09.2018 03. Cvičenie CSS rozmiestnenie / Odkazy / Zoznamy Úlohy
08. – 14.10.2018 04. Cvičenie Pokročilé techniky štýlovania zoznamov Úlohy
15. – 21.10.2018 05. Cvičenie Písomka
22. – 28.10.2018 06. Cvičenie Tabuľky Úlohy
05. – 23.12.2018 07. Cvičenie Triedy a identifikátoryBloky Úlohy
07. – 13.1.2019 08. Cvičenie Úlohy
14. – 20.1.2019 09. Cvičenie Formuláre Úlohy
21. – 27.1.2019 10. Cvičenie Pokročilé techniky štýlovania formulárov Úlohy
04. – 10.2.2019 11. Cvičenie Precvičovanie formulárov Úlohy
11. – 17.02.2019 12. Cvičenie Precvičovanie formulárov Úlohy
18. – 24.02.2019 13. Cvičenie Precvičovanie formulárov Úlohy
04. – 10.03.2019 14. Cvičenie Bootstrap / Foundation / Semantic UI Úlohy
08. – 14.04.2019 15. Cvičenie Začíname s JavaScriptom / Konzola pre vývojárov / Prvý kód – Hello, world! / Premenné / Dátové typy / Typová konverzia Úlohy
15. – 21.04.2019 16. Cvičenie Operátory / Interakcia: alert, prompt, confirm / Podmienky / Logické operátory Úlohy
06. – 12.05.2019 17. Cvičenie Cykly / Prehliadač a jeho špecifikácie / Orientácia v DOM / Finálne zadanie Úlohy
13. – 19.05.2019 18. Cvičenie Praktická písomka / Finálne zadanie
03. – 09.06.2019 19. Cvičenie Finálne zadanie
10. – 16.06.2019 20. Cvičenie Finálne zadanie / Odovzdávanie finálneho zadania