HTML atribúty a komentáre

Atribúty

 • HTML atribúty poskytujú ďalšie informácie o HTML elementoch.
 • Každý element môže mať atribút.
 • Atribúty sú vždy definované v začiatočnej značke.

lang atribút

Jazyk dokumentu, v ktorom je písaný, je možné deklarovať v <html> značke. Definovanie jazyku dokumentu je dôležité predovšetkým pre vyhľadávače.

<html lang="en-US">...</html>

Prvé dve písmená špecifikujú jazyk, zatiaľčo ak existuje dialekt, použijú sa posledné dve písmena na jeho špecifikáciu.

title atribút

V tomto prípade je title atribút vložený do značky <p>. Obsah atribútu title je možné zbadať po nadídení myši nad odsek ako nápovedu, ktorá sa zobrazí.

<p title="Som nápoveda">Toto je odsek.</p>

href atribút

Na určenie odkazu na webovej stránke sa využíva značka <a>, ktorá používa atribút href na určenie cieľovej adresy po kliknutí.

<a href="http://egara.net/fwd/">Toto je odkaz.</a>

data- atribút

Každá HTML značka môže obsahovať vlastný data- atribút, ktorý sa používa pri rôznych javaScriptových moduloch, ale aj na vykreslenie responzívnych tabuliek. data- atribút sa tvorí ako:

<p data-my-custom-attribute="Obsah môjho vlastného atribútu">Toto je odsek.</p>

Podstatné je, aby to, čo nasledovalo za data- bolo bez medzier a špeciálnych znakov. Povolené sú znaky abecedy bez diakritiky, čísla, pomlčka a podtržník.

Komentáre

Komentáre v HTML označujú informatívny text, ktorý môže mať niekoľko účelov:

 • Sprehľadnenie štruktúry kódu
 • Dočasné schovanie kusu kódu pred vykreslením, no prehliadač tento komentár vidí v zdrojovom kóde
 • Definovanie podmienky pre Internet Explorer
<!-- Toto je komentár -->

Sprehľadnenie štruktúry kódu

<!-- Začiatok hlavného kontajnera -->
<div>
  <div>
    ...
  </div>
</div>
<!-- Koniec hlavného kontajnera -->

Dočasné schovanie kusu kódu pred vykreslením

<!--
<p>Toto chcem pre zatiaľ schovať</p>
-->

Definovanie podmienky pre Internet Explorer

<!--[if IE 9]>
  <p>Toto sa zobrazí iba v prehliadači Internet Explorer 9</p>
<![endif]-->

Testové otázky

 • Čo sú to atribúty?
 • Načo sa používajú atribúty?
 • Kedy a načo používame atribút lang / title / href / data-?
 • Je data- atribút povinný?
 • Na čo slúžia komentáre v HTML?