Text

Odseky

HTML odseky sú definované značkou <p>.

Používajú sa na väčšie ale aj menšie časti textu. V prípade, že nechceme ukončiť odsek, ale chceme aby sa text začal na ďalšom riadku, použijeme nepárovú značku <br>.

<p>Prvý riadok odseku.
<br>Druhý riadok odseku.
<br>Tretí riadok odseku.  No tentokrát už o niečo dlhší text.
<br>Štvrtý riadok textu</p>

Formátovanie textu

HTML poskytuje taktiež značky, pomocou ktorých je možné dosiahnuť základné štýlovanie textu.

<b>Tento text je tučný</b>
<strong>Tento text je tučný a má vyššiu dôležitosť ako zvyšný text</strong>
<i>Tento text je naklonený</i>
<em>Tento text je naklonený a má vyššiu dôležitosť ako zvyšný text</em>
<small>Menší text</small>
<mark>Farebne vyznačený text</mark>
<del>Prečiarknutý text</del>
<ins>Podčiarknutý text</ins>
<sub>Text na označenie dolného indexu</sub>
<sup>Text na označenie horného indexu</sup>

Testové otázky

  • Ktoré značky sa dajú použiť na zvýraznenie textu jeho stučnením?
  • Akými značkami je možné zobraziť index?
  • Aká je to značka <br>?