Úlohy

Úloha č.1

  1. Vytvoríme si nový projekt vytvorením novej zložky s názvom „cv_2“
  2. Vytvoríme nový základný HTML dokument
  3. Vytvoríme prázdny CSS súbor s názvom „style.css“
  4. Do tela stránky vložíme ľubovolne vypnené elementy v danom poradí: nadpis 1.úrovne, paragraf, nadpis 2.úrovne, paragraf, paragraf, nadpis 3.úrovne, paragraf, nadpis 3.úrovne, paragraf, paragraf, nadpis 2.úrovne, paragraf
  5. Každej úrovni zvolíme inú farbu písma. T.j. nadpis 1.úrovne bude modrý, nadpis 2.úrovne bude červený, nadpis 3.úrovne bude zelený a paragraf bude mať tmavo-sivý text

Bonusové úlohy

Úloha č.2

  • Do už vytvoreného projektu „cv_2“ zo sekcie Nadpisy vytvorte nový HTML dokument s názvom „reklama.html“
  • Do novovytvoreného dokumentu vložte nasledujúci kód do tela dokumentu:
<h1>Neodolateľná ponuka!</h1>
<h2>iPhone XS 256GB</h2>
<p><img src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/jQSY5TkEpF5pLUb522qLh9-650-80.jpg" alt="iPhone XS"></p>
<p>V predpredaji namiesto <del>1,149<sup>$</sup></del> iba za šialených <strong>999<sup>$</sup>!!!</strong></p>
<h2>iPhone XS 512GB</h2>
<p><img src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/jQSY5TkEpF5pLUb522qLh9-650-80.jpg" alt="iPhone XS"></p>
<p>V predpredaji namiesto <del>1,349<sup>$</sup></del> iba za šialených <strong>1,099<sup>$</sup>!!!</strong></p>
  • Pomocou CSS naštýlujte dokument tak, aby prečiarknutý text bol sivým a zvýraznená nová cena bola väčšia a červeným písmom

Bonusové úlohy

  • Upravte HTML dokument tak, aby každý z produktov bol zaobalený zvlášť v elemente „div“
  • Tieto produkty usporiadajte na stránke vedľa seba pomocou CSS vlastnosti „display: inline-block;“ a zarovnajte ich na stred stránky