Úlohy

  1. Vytvoríme si nový projekt vytvorením novej zložky s názvom „cv_6“
  2. Vytvoríme nový základný HTML dokument index.html
  3. Vytvoríme prázdny CSS súbor s názvom „style.css“
  4. V tele dokumentu si vytvoríme tabuľku so všetkými náležitosťami, t.j. hlavičkou, telom a pätičkou, s ľubovoľným obsahom na štýl nákupného košíka
  5. Táto tabuľka bude obsahovať ID produktu, názov produktu, fotografiu, jednotkovú cenu, počet kusov, celkovú cenu za tovar a DPH
  6. V pätičke tabuľky sa budú nachádzať iba dve bunky, t.j., že bude potrebné bunky zlúčiť. Tieto bunky budú obsahovať Celkovú sumu k zaplateniu a celkovú sumu DPH