07. Cvičenie

ˇulohou tohot cvičenia je oboznámiť sa s ďalšími blokovými značkami a atribútmi ako je identifikátor, či trieda.