Triedy a identifikátory

Triedy

na označenie triedy používame HTML atribút class. Rovnakú triedu môže mať viacero značiek a aj typov značiek na stránke. Triedy sa používajú na identifikovanie blokov na stránke, ktoré obsahujú rovnaké typy informácií. Triedy sa nemusia viazať iba na bloky s rovnakým typom informácií, ale aj na formátovanie. Napr. ak chcem aby sa text zarovnával doprava, vytvorím triedu, ktorej potom v CSS pridelím túto vlastnosť.

<p class="text-align-right">Tento text je vpravo.</p>
<p>Tento text je zarovnaný podľa poslednej inštancie poslednej značky. Predvolene vľavo.</p>
<p class="text-align-right">Tento text je vpravo.</p>
.text-align-right{
  text-align: right;
}

Identifikátory

sa využívajú na označenie jedinečných elementov na stránke. Jeden identifikátor môže byť použitý v jednom dokumente iba raz. Napríklad, pokiaľ mám viac značiek <header> a chcem rozlíšiť medzi hlavičkou stránky a hlavičkou článkov, pre hlavičku stránky pridelím jedinečný identifikátor.

<header id="main-header">...</header>
<div id="main">...</div>
#main-header{
  background: black;
  color: white;
}

Testové otázky

 • Je možné použiť rovnakú triedu na rôzne elementy?
 • Ako sa zapisuje trieda v HTML?
 • Ako sa zapisuje trieda v CSS?
 • Kedy použijem identifikátor?
 • Ako sa zapisuje identifikátor v HTML?
 • Ako sa zapisuje identifikátor v CSS?