Úlohy

Znenie

  1. Stiahneme si obrázky, ktoré na stránke použijeme: cv_7.zip
  2. Vytvoríme si nový projekt vytvorením novej zložky s názvom „cv_7“
  3. Vytvoríme nový základný HTML dokument index.html
  4. Vytvoríme prázdny CSS súbor s názvom „style.css“
  5. Vytvoríme HTML štruktúru na základe dodaného náhľadu stránky
    • V tele dokumentu si vytvoríme HTML štruktúru za použitia blokových značiek ako sú header, nav, div a footer
    • V prípade potreby tieto a/alebo iné značky označíme identifikátormi či triedami
  6. Následne stránku naštýlujeme podľa predlohy, pričom budeme potrebovať font Roboto Condensed. Ten implementujeme podľa návodu Načítanie štýlov písma.

Predloha