Úlohy

Znenie

 1. Otvoríme si projekt s názvom „cv_8“
 2. Vytvoríme si nový HTML dokument s názvom „subscription.html“ a jeho obsah okopírujeme z „new-user.html“
 3. Tento súbor predstavuje možnosť odoberania personalizovaných noviniek.
 4. Novo vzniknutý súbor upravíme tak, aby formulár obsahoval nasledovné polia:
  1. Email (email field)
  2. Kategórie článkov zobrazované ako prvé v news feede (multiple selectbox) napr.:
   1. Veda a technika
   2. Hudba
   3. Filmy
   4. Showbusiness
   5. Zdravie
   6. Cestovanie
  3. 3 možnosti platby – mesačne, pol ročne, ročne (radio buttony)
  4. Informácie a platbe kartou
   1. Číslo karty (text field)
   2. Dátum splatnosti MM/YY (date field)
   3. CVC (num field)
   4. Meno držiteľa karty (text field)
 5. Upravíme CSS dokument podľa potreby