Úlohy

  • Vytvorte projekt s názvom cv14
  • Vytvorte si HTML dokument, ktorý bude obsahovať 3 sekcie pre popis Vami vybraného frameworku + header  a footer:
    • Get started – základné informácie
    • 3 najpodstatnejšie vlastnosti vybraného frameworku
    • Ako nainštalovať Vami zvolený framework
  • Na naštýlovanie použite jeden z preberaných frameworkov a v prípade potreby doplňte vlastným kódom