Konzola pre vývojárov

Pri písaní kódu častokrát docháda aj k tvorbe banálnych ale aj komplexných chýb. Na to, aby bolo možné zistiť kde v behu skriptu nastala chyba, budeme používať konzolu pre vývojárov priamo v prehliadači, ktorý používame.

Pre najrýchlejšie pristúpenie k nástroji pre vývojárov pravým tlačidlom myši klikneme hocikde na stránke a zvolíme „Inspect“ alebo stlačíme klávesovú skratku Ctrl+Shift+I.

Otvorí sa nám nástroj pre vývojárov priamo na spodku okna stránky.

Na nástroji vývojárov moôžeme vidieť pod tabom „Elements“ HTML kód webstránky a aplikované CSS na zvolený element. Prepneme sa na ďalší tab „Console“.

Po otvorení konzoly vidíme k akým chybám nastalo pri vykonávaní skriptov, ktoré by sa mali načítať na stránke. Do konzoly si taktiež môžeme nechať vypísať aj rôznorodé hlášky.