Interakcia: alert, prompt, confirm

V tejto kapitole sa budeme venovať funkciám prehliadača akými sú: alert, prompt a confirm.

alert

alert(message);

Toto zobrazí správu a pozastaví vykonanie skriptu, až kým používateľ nestlačí „OK“.

Napríklad:

alert("Hello");

Mini-okno so správou sa nazýva modálne okno. Slovo „modálne“ znamená, že návštevník nemôže komunikovať so zvyškom stránky, stlačiť iné tlačidlá atď., Kým sa s oknom nevysporiada. V takom prípade – kým nie je stlačené „OK“.

prompt

Funkcia prompt akceptuje dva argumenty:

result = prompt(title[, default]);

Zobrazuje modálne okno s textovou správou, vstupným poľom pre návštevníka a tlačidlami OK / CANCEL.

  • title – text zobrazený návštevníkovi
  • default – nepovinný argument, označuje predvolenú hodnotu vstupného poľa

Návštevník môže v riadkovom zadávacom poli zadať niečo a stlačiť tlačidlo OK. Alebo môže zrušiť zadávania vstupu stlačením tlačidla CANCEL alebo stlačením klávesu ESC.

Volanie na výzvu vráti text zo vstupného poľa alebo null, ak bol vstup zrušený.

Napríklad:

let age = prompt('How old are you?', 100);

alert(`You are ${age} years old!`); // You are 100 years old!

confirm

Syntax:

result = confirm(question);

Funkcia confirm zobrazuje modálne okno s otázkou a dve tlačidlá: OK a CANCEL.

Výsledok je pravdivý (true), ak je stlačené tlačidlo OK a inak je nepravdivý (false).

Napríklad:

let isBoss = confirm("Are you the boss?");

alert( isBoss ); // true if OK is pressed